Innovatie-Estafette 2011

 

De Innovatie-estafette is hét tweejaarlijkse evenement van De Club van Maarssen. Op dit evenement laten vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden de nieuwste duurzame en innovatieve ontwikkelingen op de gebieden milieu, mobiliteit, transport, ruimte en water zien.

Direct Current BV staat onder de vlag van Stichting gelijkspanning op deze beurs. Op deze stand vertegenwoordigen wij het masterplan gelijkspanning Haarlemeermeer.

 

Datum en locatie

De Club van Maarssen organiseert op dinsdag 4 oktober de Innovatie-estafette 2011. Het evenement vindt plaats in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam.

 

Doel

 

De Innovatie-estafette stimuleert innovaties in infrastructuur en milieu in onze delta. Zo werken we aan een duurzame inrichting van Nederland: een voorwaarde voor de actieve ontwikkeling van de economie die ons land nodig heeft. Bedrijfsleven, kennisinstituten en overheden zorgen hier samen voor. Doelen van de Innovatie-estafette 2011 zijn:

  • Vliegwiel zijn voor innovaties
  • Doorbraken realiseren
  • Mensen in beweging brengen

Doelgroep

Wie wil bijdragen aan de kruisbestuiving van inzichten en initiatieven, en daarvan wil leren is welkom op de Innovatie-estafette 2011: beslissers, beleidsmakers en innovatoren bij bedrijfsleven, kennis- en maatschappelijke instellingen en overheden op het gebied van milieu, mobiliteit, transport, ruimte en water.

 

Thema's

Op de Innovatie-estafette staan vijf thema's centraal:

  • Water en Klimaat
  • Duurzame ontwikkeling en grondstoffenschaarste
  • Mobiliteit, bouw en logistiek
  • Ruimte en gebiedsontwikkeling
  • De kracht van de samenleving
 

DC News & Updates

Subscribe

Title
captcha 

Follow DC Foundation

FacebookLinkedInTwitter