Green Deal rapportage 2013 aan de Tweede Kamer

Aalsmeer, 19 november 2013

 

De voortgangsrapportage Green Deals 2013 is aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Met de Green Deal bevordert het Kabinet het Groene Groeibeleid waarbij initiatieven uit de samenleving een steun in de rug krijgen door samenwerkingsverbanden te stimuleren.

 

In de rapportage wordt het gelijkspanningsproject in Haarlemmermeer, een proeftuin met de eerste volledige gelijkspanningsnet ter wereld, een initiatief van Direct Current BV, uitgelicht:

 

Green Deal Gelijkspanning Haarlemmermeer

 

Een mondiaal vooruitstrevende Green Deal is de deal Gelijkspanning Haarlemmermeer. In een glastuinbouwgebied vlakbij Schiphol realiseren de partijen een duurzame proeftuin voor gelijkspanning.

 

Gelijkspanning is een economische en wetenschappelijke kans voor Nederland en maakt de ontwikkeling van een unieke innovatieve kennismarkt mogelijk. Het overgrote deel van alle apparaten in huizen en kantoren en elektrische voertuigen werkt intern al op gelijkspanning. Ook duurzame energiebronnen als zonnepanelen leveren gelijkspanning. Doordat we leven in een gelijkspanningswereld, maar het transport nog op wisselspanning plaatsvindt, zijn er nog steeds omzettingen nodig. Iedere omzetting gaat gepaard met energieverlies in de vorm van warmte en het gebruik van een aanzienlijk grotere hoeveelheid grondstoffen (koper en aluminium.)

 

Het doel van het project DC=DeCent is de realisatie van een uniek en duurzaam elektriciteitsnetwerk op basis van gelijkspanning (DC) in de Haarlemmermeer. Een elektriciteits-netwerk op basis van gelijkspanning vermindert zowel het aantal energieconversies als het energieverlies door conversies. Daarnaast is het mogelijk om netten te balanceren. De energieopwekking vindt plaats met lokale warmtekrachtkoppeling, gestuurd door een managementsysteem voor het regelen van vraag en aanbod van elektrische energie.

 

Harry Stokman (Direct Current BV): "Wat wij doen is mondiaal uniek. De IPIN regeling maakt het mogelijk dit te realiseren, en de Green Deal helpt ons bij de benodigde aanpassingen in regel- en wetgeving."

 

Tim Zijderveld (Joulz): "Het project van Joulz, Siemens en Direct Current BV heeft door de Green Deal grote vooruitgang kunnen boeken. Recent zijn we aangeschoven bij een expertmeeting van NEN en er wordt een werkgroep gelijkspanning opgericht. Daarnaast ondersteunt Achmea het project door het te verzekeren tegen standaard condities.

 

 

Bron: Voortgangsrapportage Green Deals 2013 - Rijksoverheid (pagina 33).

 

Download de Voortgangsrapportage Green Deals 2013 hier.

DC News & Updates

Subscribe

Title
captcha 

Follow DC Foundation

FacebookLinkedInTwitter