Stichting Gelijkspanning neemt deel aan symposium over energie

 

Op 18 april organiseert het lectoraat Energie en de Gebouwde omgeving van De Haagse Hogeschool in samenwerking met Get2Gether een symposium met een dubbel thema:

 

  •  WAR OF CURRENTS II: EDISON/TESLA: De toekomst van onze elektriciteitsvoorziening
  • THE SERIOUS GAME OF ENERGY MANAGEMENT: de ontwikkelingen rondom energie management in gebouwen, met als prachtig voorbeeld één van de meest duurzame gebouwen in Nederland: De Haagse Hogeschool Delft!

 

Ook de stichting zal haar bijdrage leveren aan dit symposium met het geven van een lezing over de kansen en mogelijkheden van gelijkspanning.

 Met dit symposium maakt u kennis met:

  • Toonaangevende sprekers over de laatste stand van zaken op het gebied van gelijkspanningsnetten en energiebeheer
  • Huidige onderzoeken die binnen het lectoraat Energie en de Gebouwde Omgeving worden uitgevoerd
  • Hoe onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven elkaar versterken (lectoraat Energie en de Gebouwde Omgeving, Expertise Centrum Technology Innovation Society Delft, Academies TIS Delft, TIS Den Haag en FM)

Beide thema’s worden benaderd vanuit techniek en vanuit de aspecten van economie en onderwijs, zodat iedereen een passend onderdeel kan vinden. Elk thema wordt uitgewerkt in 5 inhoudelijke sessies,  die parallel plaatsvinden.

 

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit symposium. Aan deelname van dit symposium zijn wel kosten verbonden. Voor meer informatie, het programma en aanmelden kunt u kijken op: www.dehaagsehogeschool.nl/symposium-dc

DC News & Updates

Subscribe

Title
captcha 

Follow DC Foundation

FacebookLinkedInTwitter