Het Financieele Dagblad: Gelijkspanning wint terrein

Aalsmeer, 2 april 2013

 

Het Financieele Dagblad bracht op 28 maart j.l. een bijlage uit met als titel "Sustainable Society: Investeer in de Toekomst." Daarin werden een aantal koplopers op het gebied van duurzame energie uitgelicht. In het artikel "Gelijkspanning wint terrein" worden Harry Stokman van Direct Current en Tim Zijderveld van Joulz geïnterviewd over gelijkspanning, hoe zij gelijkspanning zien en de obstakels bij de implementatie van gelijkspanning.

 

Harry Stokman en Tim Zijderveld zijn eveneens actief als respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van de Stichting Gelijkspanning. Stichting Gelijkspanning is in het leven geroepen om het imago van gelijkspanning te bewaken en innovaties op dit gebied te bevorderen. Direct Current en Joulz hebben onder andere samengewerkt met Stichting Gelijkspanning aan het project Duurzaamheid en Gelijkspanning in de Glastuinbouw, ook wel kort genoemd Gelijkspanning komt in de kas.

 

Het project dat in het artikel van de FD genoemd wordt, is project DC=DeCent in Haarlemmermeer waar Direct Current, Joulz, Siemens, Kema, SGN en het Agentschap NL aan samenwerken. In een kwekerij die als proeftuin dient, wordt een gelijkspanningssysteem van en door Direct Current geïnstalleerd en getest. De overheid heeft aan dit project een Green Deal toegekend met als gevolg dat een DC werkgroep in samenwerking met de NEN wordt opgezet om NEN-normeringen te toetsen aan de hand van de proeftuin om zo nodig de normen aan te passen op het gebied van gelijkspanning.

 

Klik hier voor het Financieele Dagblad artikel in pdf.

 

V.l.n.r.: Tim Zijderveld van Joulz en vicevoorzitter Stichting Gelijkspanning, Harry Stokman van Direct Current en voorzitter Stichting Gelijkspanning.

 

DC News & Updates

Subscribe

Title
captcha 

Follow DC Foundation

FacebookLinkedInTwitter